Hypno Edging Instructions (YouTube version)

https://youtu.be/zyO1IJml-VU